Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus

2010-12-06 iki 2010-12-12

2010-12-29

Pažeidimo data, vieta, pažeidimo pobūdis (trumpas pažeidimo aprašymas)

ATPK straipsnio dalis

Skirta administracinė bauda (Lt)

Taikyta ekonominė bauda (Lt)

Žala įvertinta (Lt)

2010-12-06. Bernatoniai ŽŪB. Iš netinkamai prižiūrėtos siloso tranšėjos ištekėjusios srutos užteršė drenažą, einantį į Bajoriškės upelį.

516 str. 2 d.

600,00

-

645,73

2010-12-06. Krekenavos mėsa, ŽŪKB. Viršnormatyvinė atmosferos tarša amoniaku 2010-10-21.

79

250,00

-

-

2010-12-06. R. Bunikio IĮ. PA saugojamos ilgiau nei 3 mėnesiai.

513 str. 16 d.

400,00

-

-

2010-12-06. Vakoil UAB. Neužtikrino, kad degalinės Armoniškių g. 31, Kauno m. paviršinių lietaus nuotekų, išleidžiamų į aplinką skendinčių medžiagų momentinis normatyvas nebūtų viršytas.

516 str. 2 d.

600,00

-

-

2010-12-07. GI Aptarnavimas UAB. Už pareigos aplinkai saugoti nevykdymą.

86

200,00

-

-

2010-12-07. Urulys UAB. Už teisės aktuose nustatytų reikalavimų nevykdymą.

86

200,00

-

-

2010-12-08. Lukoil Baltija UAB Kauno filialas. Viršijo momentinį lietaus nuotekųteršalų SM normatyvą į atvirus vandens telkinius

516 str. 2 d.

200,00

-

-

2010-12-08. Elbingos transportas UAB. Netvarkingas atliekų apsakaitos žurnalo pildymas.

513 str 14 d.

100,00

-

-

2010-12-09. Lygus kelias UAB. Viršijo momentinį lietaus nuotekųteršalų SM normatyvą į atvirus vandens telkinius

516 str. 2 d.

600,00

-

-

2010-12-09. Transpartas UAB. Netvarkingas atliekų apskaitos žurnalo pildymas.

513 str. 14 d.

100,00

-

-

2010-12-10. Sakla UAB. Netvarkingas atliekų apskaitos žurnalo vedimas

513 str. 14 d.

100,00

-

-