Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus

2011-06-27 iki 2011-07-03

2011-07-12

Pažeidimo data, vieta, pažeidimo pobūdis (trumpas pažeidimo aprašymas)

ATPK straipsnio dalis

Skirta administracinė bauda (Lt)

Taikyta ekonominė bauda (Lt)

Žala įvertinta (Lt)

2011-06-27. L.B. Aplinkos teršimas nepakankamai išvalytomis buities nuotekomis SB „Sveikata“ 101 skl. Samylų k. Kauno r.

516 str. 2 d.

200

-

23,73

2011-06-27. Kvesų karjeras UAB. Smėlio, žvyro gavyba vykdoma neturint TIPK.

512 str. 2 d.

750

-

-

2011-06-27. A.P. Nepateikė metinių ataskaitų.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-27. G.P. Juodkiškių tv. Naudojimas laistymui mobiliomis priemonėmis be paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygų.

57 str. 1 d.

150

-

-

2011-06-27. E.S. Laiku nepristatė ataskaitos už 2010 metus.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-27. K.S. Už duobės iškasimą ir žolinės augalijos sunaikinimą Juodkiškio tv. pakrantės apsaugos juostoje 2011-06-06.

55 str. 1 d.

100

-

1207,78

2011-06-27. Š.Š. 2011-06-23 Raseinių r. Meiliškų k., Pikčiūnų g-jos Kv. 59 savavališkai iškasė ir išvežė 3,88 kub. žvyro.

46 str. 1 d.

300

-

3394

2011-06-27. R.L. Neįvykdė 2011-04-04 privalomojo nurodymo Nr. 7.

5114 str. 1 d.

100

-

-

2011-06-27. Ž. Savo mamos sodyboje surinktas nevalytas buitines nuotekas išleido į aplinką.

516 str. 2 d.

200

-

-

2011-06-08. K. Pažeisdamas nustatytą tvarką Plinkaigalio k. degino atliekas.

83 str.

50

-

-

2011-06-28. M.K. Pažeidė nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

516 str. 2 d.

100

-

-

2011-06-28. R.L. Vandens telkinių nuomos žūklei reikalavimų nevykdymas.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-28. A.R.P. Leidime naudoti žūklės plotą numatytų sąlygų pažeidimas.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-28. R.T. Laiku nepateikė ataskaitos.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-29. D.B. Automobilio išmetamos dujos viršijo normatyvą.

82 str. 1 d.

50

-

-

2011-06-29. Fortes fortuna UAB. Statybines griovimo atliekas saugoja neturint reikiamos dokumentacijos.

86 str. 1 d.

400

-

-

2011-06-29. S.K. Eksploatavo transporto priemonę, kurios išmetamų teršiančių medžiagų kiekis viršijo nustatytus ribinius dydžius.

82 str. 1 d.

50

-

-

20111-06-29. R.M. Automobilio išmetamosios dujos viršijo normatyvą.

82 str. 1 d.

50

-

-

2011-06-30. R.A. Nepateikė ataskaitos už leidimą naudoti žūklės plotą.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-30. B. Laiku nepateikė ataskaitos.

871 str. 2 d.

25

-

-

2011-06-30. V.O. Transporto priemonės, viršijančios išmetamųjų dujų normatyvus, eksploatavimas.

82 str. 1 d.

50

-

-

2011-06-30. Š. Transporto priemonės, viršijančios išmetamųjų dujų normatyvus, eksploatavimas.

82 str. 1 d.

50

-

-