Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Vanduo

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ PAGAL VALSTYBINIO UPIŲ IR EŽERŲ (TVENKINIŲ) MONITORINGO 2010 M. PLANĄ

2012-02-20

              2010 metais paviršinio vandens kokybė Kauno regione buvo tiriama pagal Valstybinio upių ir ežerų monitoringo programos darbų planą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-02-25 įsakymu Nr. D1-158.

              Upių monitoringas buvo vykdomas 26 upių vietose ir 2 ežerų vietose:

              - Priežiūros intensyvus monitoringas buvo vykdomas 8 vietose;

              - Priežiūros ekstensyvus - 1 vietoje;

              - Veiklos monitoringas  - 17 upių vietų;‘

              - Ežerų (tvenkinių) - 2 vietose.

              Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146) patvirtinta Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika. Paviršinių vandens telkinių būklė vertinama pagal vandens kokybės elementų rodiklių verčių nuokrypius nuo etaloninių (natūralių, žmogaus ūkinės veiklos nepaveiktų) sąlygų.

              Paviršinių vandenų būklės vertinimą atlieka Aplinkos apsaugos agentūra ir pateikia jį tinklalapyje adresu: htpp://gamta.lt (nuorodos: aplinkos monitoringas-vandens monitoringas-paviršinių vandenų būklė- upių būklė, ežerų ir tvenkinių būklė).

 Priedai: