Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

Metalo laužo ir kitų atliekų supirkimo aikštelės įrengimas ir eksploatavimas. 2006-02-21 Nr.309/14

2006-11-28

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas UAB „KUUSAKOSKI“, Minijos g. 162, LT-93263 Klaipėda, tel.(8-46) 39704

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas Metalo laužo ir kitų atliekų supirkimo aikštelės įrengimas ir eksploatavimas.


Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas UAB „EKOkonsultacijos“, J.Galvydžio g. 3-308, LT-08236 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2745491.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta Muitinės g. 26C, Jurbarkas, Tauragės apskritis.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Šiuo metu UAB „KUUSAKOSKI“ nagrinėjamoje teritorijoje vykdo juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimą. Metalo laužas yra apdorojamas, sukaupiamas jo reikiamas kiekis ir transportuojamas į bendrovės Klaipėdos terminalą, kur yra susmulkinamas ir eksportuojamas. Aikštelėje planuojama išplėsti ūkinę veiklą, t.y. surinkti (supirkti) nebenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą bei jos dalis, eksploatuoti netinkamas transporto priemones, išeikvotus akumuliatorius ir baterijas, naudotus degalų, tepalų ir oro įsiurbimo filtrus, naudotus amortizatorius, netinkamas naudoti padangas, antrines žaliavas – popieriaus, plastiko, stiklo atliekas (įskaitant pakuočių iš šių ir kitų medžiagų atliekas). Per metus planuojama surinkti iki 8322 t aukščiau išvardintų atliekų.

Juodojo ir spalvotojo metalo laužas bei kitos supirktos, surinktos atliekos bus išrūšiuojamos, saugomos ir periodiškai, sukaupus optimalų vežimui kiekį, transportuojamos į UAB „KUUSAKOSKI“ Klaipėdos terminalą adresu Minijos g. 162, Klaipėda. Surinktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės periodiškai bus apdorojamos (ištraukiami skysčiai) ir išmontuojamos mobiliame ENTP nukenksminimo įrenginyje, kuris į aikštelę atvažiuos pagal iškvietimą. Iš ENTP ištraukti skysčiai liks mobiliame nukenksminimo įrenginyje, kuriuo bus išvežami į Klaipėdos terminalą.

Įmonė atliekas surinks pagal iškvietimus bei statys didelės talpos metalinius konteinerius metalo laužui, antrinėms žaliavoms bei kitoms atliekoms surinkti įvairiose pramonės, prekybos įmonėse. Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių surinkimui bus statomi specializuoti konteineriai. Į aikštelę atliekos bus atvežamos atliekų turėtojų arba įmonės autotransportu. Pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos numatomos sandėliuoti patalpoje-sandėlyje. Lietaus nuotekos nuo aikštelės bus surenkamos įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema ir išvalomos vietiniuose valymo įrenginiuose iki normatyvinių rodiklių.


Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. PAV ataskaitoje numatytos sekančios prevencinės aplinkos apsaugos priemonės:

1.Numatoma pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas sandėliuoti patalpoje-sandėlyje.

2.ENTP apdorojimo – skysčių ištraukimo ir pavojingų dalių išėmimo operacija bus vykdoma specialiame, mobiliame įrenginyje-vagonėlyje.

3.Mobilaus ENTP nukenksminimo įrenginys turi avarines skysčių išsiliejimo talpas.

4.Lietaus nuotekos nuo aikštelės bus surenkamos įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema ir išvalomos vietiniuose valymo įrengimuose (naftos gaudyklėje su purvo separatoriumi).

5.Įmonė vykdys paviršinio vandens monitoringą.


Pateiktų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:


Sveikatos apsaugos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko filialo vyr.gydytoja Valė Šeršniovienė, 2006-01-25 raštas Nr.SD-11.

       
Priešgaisrinės apsaugos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. Jurbarko PGT viršininkas Vaidas Petkevičius, 2005-12-30 raštas Nr.8-10


Kultūros vertybių apsaugos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio vedėjas Vidas Narbutas, 2005-12-12 raštas Nr.(1.40.T)-2-05.

Apskrities viršininko administracija. Poveikio aplinkai ataskaitai pritaria. Tauragės apskrities administracijos viršininkas Edmundas Šimkus, 2005-12-19 raštas Nr.V5-1007.


Vietos savivaldos institucija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai pritaria. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidmantas Juzėnas, 2005-12-29 raštas NrR4-16-2689.


Kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai. Nėra


Pateiktas visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimas. Pranešimas apie PAV ataskaitą skelbtas laikraštyje „Lietuvos aidas“ Nr.272, 2005-11-23 ir laikraštyje „Šviesa“ Nr.90, 2005-11-23.

2005-12-07 viešo svarstymo su visuomene protokolas. Viešas susirinkimas vyko Oželienės IĮ kavinės banketinėje salėje, adresu Paparčių g. 2, Jurbarke.

Iš visuomenės motyvuotų pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu negauta. Kitų pastabų dėl pateiktos PAV ataskaitos nebuvo. Susirinkimo pirmininkas Ramūnas Bernotas, susirinkimo sekretorius Inga Silvestravičiūtė.

 


Regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai, nagrinėję poveikio aplinkai vertinimą. Algirdas Mikalauskas, Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyresnysis specialistas, +370 37 337509


Pastabos, sąlygos

Techninio projekto sprendiniuose turi būti nustatytos visos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ir pasekmėms likviduoti, kurios nurodytos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Priimtas sprendimas

Aplinkosauginiu požiūriu pritarti metalo laužo ir kitų atliekų supirkimo aikštelės įrengimui ir eksploatavimui Muitinės g. 26C, Jurbarke pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Įstatymo nustatyta tvarka informuoti visuomenę.