Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus

2012-05-14 iki 2012-05-20

2012-07-12

Pažeidimo data, vieta, pažeidimo pobūdis (trumpas pažeidimo aprašymas)

ATPK straipsnio dalis

Skirta administracinė bauda (Lt)

Taikyta ekonominė bauda (Lt)

Žala įvertinta (Lt)

2012-05-14. J. B. Pažeidė medžioklės 21 punkto taisyklių reikalavimus – neįrašė medžioklės lape medžioklės datos

85 str. 5 d.

50

-

-

2012-05-14. Medžioklės vadovas pažeidė medžioklės taisyklių 21 punkto reikalavimus (netiksliai nurodytos medžioklės datos, darytas datų taisymas)

85 str. 5 d.

50

-

-

2012-05-15. R. D. Už netinkamą srutų tvarkymą Kampių II k.

524 str. 3 d.

50

-

-

2012-05-15. HIDRUM UAB. Už technologinėj daly nurodyto reikalavimo – kanalo pertvėrimo sorbentine bona nesilaikymą.

512 str. 1 d.

250

-

-

2012-05-15. A. M. Babtų m. Kauno r. Privačioje teritorijoje degino nepavojingas atliekas.

83 str. 1 d.

50

-

-

2012-05-15. SENOLIŲ GAMINIAI UAB. Už nuotekų išleidimą į aplinką be leidimo.

516 str. 1 d.

3000

-

584,06

2012-05-16. S . P. Už plastikinės pakuotės atliekų deginimą Kupsčių k.

83 str.

50

-

-

2012-05-16. J. S. Giraitės k., Kauno r. UAB „Statybos investicija“ teritorija užteršta nepavojingomis atliekomis.

513 str. 1 d.

150

-

-

2012-05-16. D. T. Nuotekomis teršė aplinką.

516 str. 3 d.

1000

-

-

2012-05-16. UAB „Ovakda“ Neįregistravo įmonės gamintojų ir importuorojų sąvade.

5112 str. 9 d

750

-

-

2012-05-16. UAB „RIVAKA“. Įmonėje nėra atlikta oro taršos šaltinių invejntorizacija, degina atliekas, nenustatyta pakuočių apskaitos tvarka, nesudaryti prekių vienetų pirminės, antrinės ir tretinės pakuočių sąrašai

83

512 str. 2 d.

2000

-

-

2012-05-16. V. U. Urniežių k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. Į melioracijos sistemą leido buityje susidarančias nevalytas nuotekas.

516 str. 2 d

200

-

-

2012-05-17. LIETUVA STATOIL UAB. Už momentinio normatyvo skendinčiomis medžiagomis viršijimą.

516 str. 2 d

600

-

-

2012-05-18. G. D. Iš namo nesandaraus buitinių nuotekų septiko ištekėjo nenustatytas nuotekų kiekis.

516 str. 2 d

100

-

-

2012-05-18. Oro parametrai UAB. Informacijos apie naudojamas f-dujas nepateikimas.

842 str. 6 d.

350

-

-

2012-05-19. T. S. Kauno m. Buvo įvažiavęs su automobiliu į Nevėžio kraštovaizdžio teritoriją.

76 str. 4 d.

50

-

-

2012-05-19. P. M. Kauno m., Nemuno Nevėžio dr. teritorijoje automobilį buvo pastatęs ant žalios vejos.

76 str. 4 d.

50

-

-