Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus

2013-01-28 iki 2013-02-03

2013-02-26

Pažeidimo data, vieta, pažeidimo pobūdis (trumpas pažeidimo aprašymas)

ATPK straipsnio dalis

Skirta administracinė bauda (Lt)

Taikyta ekonominė bauda (Lt)

Žala įvertinta (Lt)

2013-01-29. V. G. Už skerdyklos valymo įrenginių dumblo paskleidimą Čiukiškių k.

523 str. 1 d.

250

-

-

2013-01-30. UAB CURRUS. Degino atliekas tam nepritaikytam katile.

83 str.

100

-

-

2013-01-31. UAB Fornestas. Viršnormatyvinė tarša įmonės katilinės išmetamuose teršaluose pagal CO.

79 str. 2 d.

600

-

-

2013-01-31. UAB „Raseinių vandenys“. Raseinių miesto nuotekų valykloje išleido į aplinką nuotekas, kurių užterštumo parametrai viršijo leistinus.

516 str. 2 d.

200

-

-

2013-02-01. UAB Raseinių šilumos tinklai. Neužtikrino Viduklės miestelio katilinės tinkamo darbo, dėl ko į atmosferą išmetamų CO koncentracija viršijo maksimalią leistiną.

79 str. 2 d.

200

-

-

2013-02-01. V. A. Neturėdamas leidimo savo reikmėms VĮ Kėdainių miškų urėdijos Dotnuvos g-jos miške (kv. Nr. 338) nupjovė išvirtusį gluosnį.

69 str. 1 d.

12,5

-

-

2013-02-01. UAB Sistem, Josvainių padalinys. Už privalomojo nurodymo reikalavimų neįvykdymą.

5114 str. 1 d.

250

-

-

2013-02-01. UAB Dargita. Teršė aplinką nuotekomis.

-

-

-

868,88