Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus

2013-03-11 iki 2013-03-17

2013-03-28

Pažeidimo data, vieta, pažeidimo pobūdis (trumpas pažeidimo aprašymas)

ATPK straipsnio dalis

Skirta administracinė bauda (Lt)

Taikyta ekonominė bauda (Lt)

Žala įvertinta (Lt)

2013-03-12. T. B. Išmetė atliekų paketą 10 litr. į pievą Ramučių k., Kauno r., atliekas surinko.

513 str. 1 d.

50

-

-

2013-03-12. N. B. Įmonės katilinėje degino atliekas.

83 str.

100

-

-

2013-03-12. UAB „Džeiremta“. Neužtikrino, kad transporto priemonių techninės priežiūros metu susidariusios atliekos nebūtų grąžinamos transporto priemonių savininkams, vedamo atliekų sudarymo apskaitos žurnalo forma ir pildymo tvarka neatitiko 4 ir 5 tvarkos priedų.

513 str. 13 d.

500

-

-

2013-03-12. UAB „Gaineris“. Platino EEĮ įsigytą iš įmonių importavusių EEĮ ir neįsiregistravusių GIS.

5118 str. 2 d.

500

-

-

2013-03-13. A. S. Vandens apsaugos juostoje degino laužą.

55 str. 1 d.

50

-

-

2013-03-14. UAB Dendrus. Įmonės katilinėje degino atliekas, kiekis nenustatytas.

83 str.

100

-

-

2013-03-15. UAB Izobara. Neužtikrino katilinės įrengimų tinkamos priežiūros dėl to viršyti teršalų į aplinkos orą normatyvai.

79 str. 2 d.

600

-

-

2013-03-15. L. S. Žindaičių k., Jurbarko sav. liejo srutas ant įšalusios žemės.

524 str. 3 d.

50

-

-

2013-03-15. G. Š. Rinko atliekas namų valdoje Ramunių g. 14, Ramučiai, Kauno r. neturėdamas tam teisės.

513 str. 14 d.

500

-

-

2013-03-15.UAB „Raseinių vandenys“. Įmonė nesilaikydama Atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento ir TIPK leidimo sąlygų, į Andriušaičių dumblo kompostavimo aikštelę suvežė užteršto grunto atliekas.

512 str. 3 d.; 513 str. 1 d

4400

-

-