Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie aplinkos kontrolės reikalavimų pažeidimus

2013-07-15 iki 2013-07-21

2013-10-01

Pažeidimo data, vieta, pažeidimo pobūdis (trumpas pažeidimo aprašymas)

ATPK straipsnio dalis

Skirta administracinė bauda (Lt)

Taikyta ekonominė bauda (Lt)

Žala įvertinta (Lt)

2013-07-15. I. A. Pro nuotekų surinkimo sistemos nesandarumus nevalytos nuotekos prasiskverbė į aplinką.

516 str. 2 d.

200

-

-

2013-07-15. V. G. Automobilį buvo pastatęs vandens telkinio apsaugos zonoje.

55 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-15. V. S. Automobilį buvo pastatęs vandens telkinio apsaugos zonoje.

55 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-15. R. V. Automobilį buvo pastatęs vandens telkinio apsaugos zonoje.

55 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-15. UAB Žalvaris. Už pavojingų atliekų išvežimą ir LR be teisės aktų nustatyta tvarka gauto leidimo.

5123 str. 8 d.

300

-

-

2013-07-15. UAB Žalvaris. Už pavojingų atliekų ženklinimo, deklaravimo tvarkos pažeidimą.

513 str. 15 d.

250

-

-

2013-07-16. J. K. Pažeidė nuotekų tvarkymo reglamentą.

516 str. 2 d.

200

-

-

2013-07-16. O. L. Nuotekomis teršė aplinką.

516 str. 2 d.

200

-

-

2013-07-16. B. R. Dėl mėšlo sandėliavimo užteršti paviršiniai vandenys.

524 str. 3 d.

150

-

-

2013-07-16. Š. Š. Lauže degino nepavojingas atliekas.

83 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-16. R. T. Aplinkos teršimas pavojinga atlieka.

514 str. 1 d.

100

-

-

2013-07-17. P. Pastatė automobilį vandens telkinio apsaugos juostoje.

55 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-18. K. D. Automobilį pastatė vandens telkinio apsaugos juostoje.

55 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-18. V. J. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimas.

64 str. 5 d.

200

-

-

2013-07-18. R. Š. Atliekų tvarkymo taisyklių 13 punkto reikalavimų nevykdymas.

513 str. 1 d.

50

-

-

2013-07-19. R. B. Dėl neatsargumo uždegė rūšiuojamas tekstilės atliekas.

83 str.

50

-

-