Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

Dėl 300 000 t/m našumo granuliuotų NPK (azoto-fosforo-kalio) trąšų gamybos įrenginio leistinumo

2007-10-08

 

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

 

            dėl 300 000 t/m našumo granuliuotų NPK (azoto-fosforo-kalio) trąšų gamybos įrenginio leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

 

 

1.Planuojama ūkinė veikla– 300 000 t/m našumo granuliuotų NPK (azoto-fosforo-kalio) trąšų gamybos įrenginys.

 

2.Užsakovas –  AB ”ACHEMA”, Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., LT-55550. Tel. (8 349) 56327, faks. (8 349) 56004.

 

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Kauno apskritis.

 

4.Poveikio aplinkai vertinimą atliko – 1. UAB “Projektų centras”, Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas. Tel. (8 37) 409081, faks. (8 37) 322433.

2. KTU Cheminės technologijos fakulteto Fizikinės chemijos katedra, Radvilėnų g. 19, LT-50254 Kaunas. Tel. (8 37) 457070, faks. (8 37) 300152.

 

5.Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas - Vykdant įmonės modernizavimą, planuojama suprojektuoti ir pastatyti 300 000 t/m našumo granuliuotų NPK (azoto-fosforo-kalio) trąšų gamybos agregatą. Numatoma eksploatacijos pradžia – 2010-2011 m. Objektą projektuoja firmos „CEAMAG sarl“ (Prancūzija), UAB „Giprodvigatel“ (Rusija) ir UAB „Energetinių projektų centras“ specialistai. Atsižvelgiant į alternatyvių technologijų gamtosauginius aspektus, AB „Achema“ priimtas sprendimas NPK trąšas gaminti sumaišant žaliavas (amonio nitrataslydalas, monoamonio fosfatas, kalio chloridas ir kt.) maišyklėje arba būgniniame granuliatoriuje-džiovykloje. Gauta pulpa vėliau granuliuojama, granulės džiovinamos, sijojamos ir impregnuojamos. Šios rūšies technologijoje yra eliminuojama tarši gamtinių fosfatų skaidymo rūgštimis stadija. Amonio nitrato tirpalą ir lydalą numatoma gaminti vietoje iš turimų amoniako ir praskiestos azoto rūgšties. Monoamonio fosfatą, kalio chloridą ir kt. žaliavas numatoma atsivežti. Projektuojamą objektą sudarys gamybinis korpusas, sandėlių kompleksas ir pagalbiniai įrengimai, estakados bei inžineriniai tinklai. Gamybiniame korpuse bus sumontuotos dvi NPK trąšų granuliavimo technologinės linijos, viena amonio nitrato gamybos  ir koncentravimo technologinė linija, procesinio kondensato valymo sistema, produkcijos kondicionavimo priedo iškrovos ir sandėliavimo mazgas. Sandėlių kompleksą sudarys palaido produkto sandėlis, produkcijos fasavimo , paletavimo, sandėliavimo ir pakrovos mazgai, žaliavų sandėlis ir jų iškrovos mazgas, taros sandėlis ir produkcijos transportavimo galerijos. Naujas objektas bus prijungtas prie visų esamų bendragamyklinių gamtinių dujų, vandens, elektros ir kt. tiekimo tinklų.

 

6.Priemonės,numatytos išvengti,sušvelninti ar kompensuoti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

 

PAV ataskaitoje numatytos sekančios prevencinės aplinkos apsaugos priemonės:

1.Visas dujas išmetant į atmosferą numatoma nukenksminti naudojant skruberių ir ciklonų rankovinių filtrų sistemas bei riboti įvairiomis technologinėmis priemonėmis. Visos besiskiriančios dujinės terpės bus valomos nuo amoniako, amonio nitrato ir trąšų dulkių naudojant antrinių garų praplovimą ir dviejų laipsnių kondensaciją, išmetamų dujų praplovimą parūgštintais tirpalais skruberiuose, dulkių sugaudymą ciklonų – rankovinių filtrų sistemose. 

2.Sandėlių ūkyje numatoma dulkių valymui naudoti impulsinius rankovinius filtrus, iš kurių sugaudytos dulkės bus grąžinamos į NPK granuliavimo įrengimus.

3.Numatomas procesinio kondensato valymas ir utilizavimo technologija.

4.Visas gamyboje susidarančias kietąsias atliekas (produkcijos smulkioji frakcija – returas, kitos atsijos, nekondicinė produkcija, ciklonų ir rankovinių filtrų dulkės) numatoma pilnai sunaudoti NPK trąšų granuliavimo įrengimuose.

5.Naujas NPK trąšų gamybos agregatas bus pilnai kompiuterizuotas ir automatizuotas, turės visas būtinas saugaus eksploatavimo priemones.

6.Žaliavų, pusfabrikačių ir produkcijos saugyklos bus sumontuotos betonuotose aikštelėse, turinčiose apipylimavimus.

7.Projektuojamas objektas bus integruotas į vieningą įmonės monitoringo sistemą ir aprūpintas taršos matavimo priemonėmis.Visų teršalų kontrolę bei matavimus atlieka įmonės Aplinkos apsaugos cebtras pagal vieningą monitoringo programą.

 

7.Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2007-08-09 raštu Nr. 2-12-117 ataskaitai pritarė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Jonavos  priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2007-07-25 raštu Nr. 6-511 ataskaitai pritarė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys  2007-08-17 raštu Nr. 2K-973 ataskaitai pritarė.

Kauno apskrities viršininko administracija  2007-07-26 raštu Nr. 4-1291 ataskaitai pritarė.

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2007-07-12 raštu Nr. 6B-25-2074 ataskaitai pritarė.

kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai nėra.

8.Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

 

 Pranešimas apie PAV ataskaitą skelbtas laikraštyje „Lietuvos žinios“ Nr.131, 2007-06-11 ir laikraštyje „Naujienos“, 2007-06-12 ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.  Viešas susirinkimas vyko Jonavos rajono savivaldybės konferencijų salėje 2007 m. liepos 2 d. Visuomenės motyvuotų pasiūlymų negauta.

 

9.Atsakingos institucijos sprendimas ir jo priėmimo data

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pritarė 300 000 t/m našumo granuliuotų NPK (azoto-fosforo-kalio) trąšų gamybos įrenginiui pagal pateiktos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos skaičiavimų rezultatus ir sprendinius.

Sprendimas priimtas 2007-09-18 Nr.KR12-2217/93

 

10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą galima susipažinti darbo dienomis Kauno RAAD , Rotušės a.12, Kaune , tel.8-37-337509.