Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos

Dėl Elektros ir elektroninės įrangos, netinkamų naudoti transporto priemonių, akumliatorių ir kitų atliekų

2007-10-12

Untitled Document

 

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

 

            dėl Elektros ir elektroninės įrangos, netinkamų naudoti transporto priemonių, akumliatorių ir kitų atliekų surinkimo UAB “Kuusakoski” metalo laužo aikštelėje   Kėdainiuose   leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

 

 

1.Planuojama ūkinė veikla– Elektros ir elektroninės įrangos, netinkamų naudoti transporto priemonių, akumliatorių ir kitų atliekų surinkimas UAB “Kuusakoski” metalo laužo aikštelėje.

 

2.Užsakovas – UAB „KUUSAKOSKI“, Minijos g. 162, LT-93263 Klaipėda, tel.(8-46) 397040, faksas (8-46) 397050.

 

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – S.Dariaus ir S.Girėno g. 91, Kėdainiai, Kauno apskritis.

 

4.Poveikio aplinkai vertinimą atliko – UAB „EKOkonsultacijos“, J.Galvydžio g. 3-308, LT-08236 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2745491.

 

5.Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas –  Šiuo metu UAB „KUUSAKOSKI“ nagrinėjamoje teritorijoje vykdo juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimą, turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės  (TIPK) leidimą. Metalo laužas yra apdorojamas, sukaupiamas jo reikiamas kiekis ir transportuojamas į bendrovės Klaipėdos terminalą, kur yra susmulkinamas ir eksportuojamas. Aikštelėje planuojama išplėsti ūkinę veiklą, t.y. surinkti (supirkti) nebenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą bei jos dalis, eksploatuoti netinkamas transporto priemones, išeikvotus akumuliatorius ir baterijas, naudotus kuro, tepalų ir oro įsiurbimo filtrus, naudotus amortizatorius, netinkamas naudoti padangas, antrines žaliavas – popieriaus, plastiko, stiklo atliekas (įskaitant pakuočių iš šių ir kitų medžiagų atliekas). Per metus planuojama surinkti iki 15 000 t aukščiau išvardintų atliekų.

       Juodojo ir spalvotojo metalo laužas bei kitos supirktos, surinktos atliekos bus išrūšiuojamos, saugomos ir periodiškai, sukaupus optimalų vežimui kiekį, transportuojamos į bendrovės Klaipėdos terminalą adresu Minijos g. 162, Klaipėda arba priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.  Surinktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės periodiškai bus apdorojamos  (ištraukiami skysčiai) ir išmontuojamos mobiliame ENTP nukenksminimo įrenginyje, kuris į aikštelę atvažiuos pagal iškvietimą. Iš ENTP ištraukti skysčiai liks mobiliame nukenksminimo įrenginyje, kuriuo bus išvežami į Klaipėdos terminalą.

                       Į aikštelę atliekos bus atvežamos atliekų turėtojų arba įmonės autotransportu. Pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos numatomos sandėliuoti patalpoje-sandėlyje. Lietaus nuotekos nuo aikštelės bus surenkamos įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema ir išvalomos vietiniuose valymo įrenginiuose iki normatyvinių rodiklių. Stacionarių oro taršos šaltinių įrengti nenumatoma, teršalai į orą išsiskirs tik iš mobilių taršos šaltinių.

 

6.Priemonės,numatytos išvengti,sušvelninti ar kompensuoti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

 PAV ataskaitoje numatytos sekančios prevencinės aplinkos apsaugos priemonės:

1.Numatoma pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, padangas ir kitas atliekas sandėliuoti atspariose korozijai talpose ar konteineriuose.

2.ENTP apdorojimo – skysčių ištraukimo ir pavojingų dalių išėmimo operacija bus vykdoma specialiame, mobiliame įrenginyje-vagonėlyje.

3.Mobilaus ENTP nukenksminimo įrenginys turi avarines skysčių išsiliejimo talpas, aikštelėje bus laikomas sorbentas  išsiliejusiems naftos produktams surinkti.

4.Aikštelė padengta nelaidžia danga, lietaus nuotekos nuo aikštelės bus surenkamos įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema ir išvalomos vietiniuose valymo įrengimuose (gamintojas UAB „Dinaitas“).

5.Įmonė vykdys paviršinio vandens monitoringą, teritorija saugoma visą parą.

 

7.Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius 2007-09-1 raštu Nr. 2-14-78 ataskaitai pritarė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kėdainių  priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2007-06-11 raštu Nr. V4-231(2.13) ataskaitai pritarė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys  2007-09-12 raštu Nr. 2K-1072 ataskaitai pritarė.

Kauno apskrities viršininko administracija  2007-07-26 raštu Nr. 4-1289 ataskaitai pritarė

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2007-06-12 raštu Nr. 8-4-1-1130-1 ataskaitai pritarė.

kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai nėra.

 

8.Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Pranešimas apie PAV ataskaitą skelbtas laikraštyje „Lietuvos aidas“ Nr.100, 2007-05-04, laikraštyje „Kėdainių garsas“, 2007-05-05 ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.  Viešas susirinkimas vyko UAB „Kuusakoski“ patalpose, adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 91, Kėdainiuose 2007 m. gegužės 18 d. Visuomenės motyvuotų pasiūlymų negauta.

 

9.Atsakingos institucijos sprendimas ir jo priėmimo data

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pritarė UAB “Kuusakoski” Elektros ir elektroninės įrangos, netinkamų naudoti transporto priemonių, akumliatorių ir kitų atliekų surinkimui  metalo laužo aikštelėje Kėdainiuose pagal pateiktos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos skaičiavimų rezultatus ir sprendinius.

Sprendimas priimtas 2007-10-11 Nr.KR12-2654/34

 

10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą galima susipažinti darbo dienomis Kauno RAAD , Rotušės a.12, Kaune , tel.8-37-337509.