Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Vanduo

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ pagal Valstybinio upių monitoringo programos darbų planus 2007m.

2008-06-13Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005-02-07 nutarimu Nr.130 patvirtino programą  „Valstybinė aplinkos monitoringo 2005 - 2010 metų programa“. Pagal ją šalyje  vykdomas trijų rūšių monitoringas:

1. Priežiūros intensyvus monitoringas  - vykdomas tikslu turėti informaciją apie bendrą šalies vandens telkinių būklę, svarbiausiose kertinėse  šalies vietose ( pasienio upėse, upių žiotyse ir kt.) ir ilgalaikius jų pokyčius.

2. Priežiūros ekstensyvus monitoringas -  vykdomas  telkiniuose, atspindinčiuose bendrą vandens telkinių būklę, kuriuose galima pasiekti nustatytus tikslus.

3. Veiklos monitoringo metu tiriami telkiniai, kuriuose numatyti vandensaugos  tikslai gali būti nepasiekti.

Tiriami fizikiniai - cheminiai parametrai,  didelis dėmesys skiriamas biologijai, t.y. makrobestuburių - švarumo indikatorių tyrimams, morfologiniams tyrimams. Atliekami hidrologiniai matavimai.

Upių ir ežerų kokybė vertinama  vadovaujantis šiais dokumentais:

1. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymu Nr. D1-633.

2. Nuotekų tvarkymo reglamentas.  Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 ( Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2007-10-08 įsakymo Nr. D1-515 redakcija) “Pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos”.

2007 metais paviršinio vandens kokybė Kauno regione buvo tiriama pagal  Valstybinio  upių ir ežerų monitoringo programos darbų planą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-29 įsakymu Nr. D1-62.

Upių monitoringas buvo vykdomas 54 vietose, ežerų monitoringas – 1 vietoje:

- Priežiūros intensyvus monitoringas buvo vykdomas 10 vietų, tose pačiose vietose kaip ir 2006 metais.

- Priežiūros ekstensyvus ir veiklos monitoringas buvo vykdomi kitose vietose, nei 2006 metais, atitinkamai - 21 ir 23 vietose.Upių vandens kokybės atitikimas didžiausioms leistinoms koncentracijoms (DLK):

Iš 10 tirtų priežiūros intensyvaus monitoringo vietų vandens kokybė visose vietose neatitiko DLK.

Iš 21 tirtos priežiūros ekstensyvaus  monitoringo vietos, vandens kokybė atitiko DLK 5 vietose (24 %).

Iš 23 tirtų veiklos  monitoringo vietų, tik 1 vandens kokybė atitiko DLK (4 %).

Pagal ežerų monitoringo darbų planą tirta 1 vieta. Joje vandens kokybė neatitiko DLK.

Iš 55 tirtų vietų vidutinės metinės koncentracijos neatitiko DLK: bendro azoto - 41 vietoje, bendro fosforo – 30 vietų, fosfatų – 10 vietų, amonio azoto – 3 vietose, nitritų – 17 vietų, nitratų – 22 vietose. BDS7 (biocheminis deguonies sunaudojimas), pagal tinkamumą gyventi lašišinėms ir karpinėms žuvims, neatitiko reikalavimų 5 vietose.

IŠVADA

Tik 6 tirtose vietose (11 %) vandens kokybė pagal vidutines metines koncentracijas atitiko didžiausią leistiną koncentraciją (DLK).


PROBLEMOS

Taršą įtakojo miestų, miestelių ir gyvenviečių, įmonių išleidžiamos nepakankamai išvalytos nuotekos bei žemės ūkis.

PRIEMONĖS


Blogos vandens kokybės upėms turėtų būti numatytos ir taikomos būklės gerinimo priemonės.


    PRIEDAI:

  1. Upių ir ežerų vandens kokybės 2007 m. duomenys.

  2. Valstybinio upių monitoringo mėginių paėmimo vietos.


Priedai: