Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

ES struktūrinių fondų parama

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI 2007 - 2013 METAIS APLINKOSAUGOS SEKTORIUI

2009-09-23

Lietuvos aplinkosaugos sektoriaus projektams ES 2007-2013 metų struktūrinės paramos lėšos skiriamos pagal patvirtintos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.1 prioritetą. Šių prioritetų priemonių aprašymai yra patvirtinti 2008 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 787 „ Dėl Sanglaudos sektoriaus skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas vykdo 3.1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „VP3-1.4-AM-07-V Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ projektą „Alytaus ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentų laboratorijų modernizavimas“.

Projektas vykdomas 2008 - 2009 m.

I etapas – 2008 m. lapkričio 10 d. įvyko atviras konkursas. Konkurso laimėtoja O. Žuravliovo įmonė „Avsista“ pristatė laboratorinės įrangos už 64907,08 Lt.

II etapas - 2009 m. gegužės 14 d. įvyko atviras konkursas. Pirkimo sutartys dėl laboratorinių prietaisų pirkimo sudarytos su UAB „Labochema LT“, O. Žuravliovo įmone „Avsista“, UAB „Elstava“.

Numatoma projekto „Alytaus ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentų laboratorijų modernizavimas“ vykdymo pabaiga 2009 m. gruodžio mėn.