Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2009 m.

DĖL BIODYZELINO (RRME) GAMYBOS KALNĖNŲ K., JONAVOS R. GALIMYBIŲ

2009-08-06

kkk

 

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą

 

DĖL BIODYZELINO (RRME) GAMYBOS KALNĖNŲ K., JONAVOS R. GALIMYBIŲ

 

 

1.Planuojama ūkinė veikla– Biodyzelino (RRME) gamyba.

2.Užsakovas UAB ”Metoil”, Teatro g. 9A-13, Lt-54449, Vilnius, tel. (8 5) 2639944, faks. (8 5) 2122868.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., Kauno apskr.

4.Poveikio aplinkai vertinimą atlikoVšĮ Subalansuotos pramonės plėtros centras, Teatro g. 8-16, Lt-03107, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2649174, mob. (8 687) 49877.

5.Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Planuojamos ūkinės veiklos teritorija – naftos produktų terminalas Kalnėnų k. Šiuo metu bendrovės veikla yra naftos produktų priėmimas, saugojimas ir realizavimas, bendrovė turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. Bendrovė planuoja pradėti ūkinę veiklą – biodyzelino (riebalų rūgščių metilo esterio – RRME) gamybą ir rekonstruoti bei modernizuoti esamą naftos produktų terminalą, t.y. planuojamas naujas benzino saugojimo rezervuarų parkas, bus įdiegtas benzino garų rekuperavimo įrenginys, rekonstruota kuro priėmimo siurblių aikštelė. Planuojamame gamybos pastate numatoma įrengti tris modulinius RRME gamybos įrenginius, kurie bus prijungti prie išorinių žaliavų ir gatavos produkcijos rezervuarų. Per metus planuojama pagaminti iki 22,9 tūkst. t RRME, kuris bus realizuojamas grynas arba terminalo teritorijoje prieš realizavimą bus maišomas su mineraliniais energetiniais produktais. Pirmajame RRME gamybos projekto etape planuojama pastatyti gamybos pastatą (apie 180 m²) ir įrengti vieną RRME gamybos įrenginį CPU 1000, kuris gamins 7,665 tūkst. t RRME per metus. Antrasis RRME gamybos projekto įgyvendinimo etapas numatomas 2010 metais, įrengiant kitus du RRME gamybos įrenginius. Modulinis gamybos įrenginys CPU 1000 veikia dviejų laipsnių esterifikacijos etapų principu, naudojant šarminį katalizatorių, veikia nepertraukiamu režimu, procesas pilnai automatizuotas, valdomas kompiuteriu. Žaliavos ir produktai bus transportuojami vagonais-cisternomis ir autocisternomis, laikomi įvairaus tūrio rezervuaruose.

6.Priemonės,numatytos išvengti,sušvelninti ar kompensuoti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

RRME gamyba bus vykdoma uždarame gamybos pastate, gamybos procesas bus pilnai automatizuotas, procesų valdymas – distancinis per kompiuterį, bus įrengtas dujų analizatorius, kuris fiksuos metanolio garų koncentraciją ore ir, viršijus leistiną koncentraciją 0,03 proc, automatiškai įsijungs signalizacija, o metanolio garų koncentracijai ore pasiekus 0,5 proc. - gamyba bus stabdoma automatiškai. Rezervuarų valymas numatomas tik sausio mėnesį (mažiausias LOJ garavimas). Rezervuaruose numatyti avarinio maksimalaus lygio (persipylimo), avarinio žemo lygio signalizacijos prietaisai su signalų priėmimu/perdavimu į valdymo pultą. Naftos produktais užterštas gruntas statybos teritorijoje bus išvalytas. Benzino pildymo metu bus naudojama garų grąžinimo sistema. Metanolis bus saugojamas požeminiame rezervuare su dvigubomis sienelėmis ir, pilant metanolį iš autocisternos į požeminį rezervuarą, oras iš sistemos bus pašalinamas per garų vamzdį ir grąžinamas per garų grąžinimo įrenginį atgal į autocisterną. Terminalo teritorijos vakarinė, pietinė ir rytinė pusės apsuptos želdiniais, kurie sudaro ekranavimo efektą. Paviršinės nuotekos bus valomos naftos gaudyklėje.

7.Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:

Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2009-06-05 raštu Nr. 2-330-12 (8.38) ataskaitai ir ūkinei veiklai pritarė.

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2009-06-10 raštu Nr. 44-93 ataskaitai ir ūkinei veiklai pritarė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys derinant PAV programą, nepageidavo nagrinėti PAV ataskaitos, 2008-12-11 raštas Nr. 2K-2063.

Kauno apskrities viršininko administracija 2009-06-09 raštu Nr. 4-1039 ataskaitai ir ūkinei veiklai pritarė.

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2009-06-01 raštu Nr. 66-25-1981 ataskaitai ir ūkinei veiklai pritarė.

kiti poveikio aplinkai vertinimo subjektai nėra.

8.Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. (kada, kur ir kaip informuota ir dalyvavo visuomenė). Pranešimas apie PAV ataskaitą skelbtas 2009 m. balandžio 21 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ Nr. 90(12 317), 2009 m. balandžio 21 d. laikraštyje „Naujienos“ Nr. 35(3533), Jonavos r. savivaldybės bei Jonavos r., Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2009 m. gegužės 8 d. 17:00 val. Užusalių seniūnijos patalpose, adresu Taikos g. 30, Užusaliai, Lt-55333 Jonavos r. Visuomenės motyvuotų pasiūlymų negauta.

9.Atsakingos institucijos sprendimas ir jo priėmimo data

UAB „Metoil“ planuojama ūkinė veikla „Biodyzelino (RRME) gamyba adresu Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r. yra leistina. Įstatymo nustatyta tvarka informuoti visuomenę.

Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-08-05 raštu Nr. KR12-1953/1.

Su sprendimu siejamos sąlygos:

Turi būti pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis. Rengiant techninį projektą, turi būti parengta projekto dalis „Aplinkos apsauga“ pagal STR 1.05.05:2004 reikalavimus. Techninio projekto sprendiniuose turi būti nustatytas tikslus užteršto dirvožemio kiekis, tvarkymo būdai, terminai bei numatytos visos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ir pasekmėms likviduoti, kurios nurodytos poveikio aplinkai vertinime. Prieš pradedant planuojamą ūkinę veiklą koreguoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.

10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą galima susipažinti darbo dienomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente, Rotušės a.12, Kaune , tel.8-37-337509.


DĖL ŠILUMOS IZOLIACINŲ MEDŽIAGŲ GAMYKLOS KAUNO R. GALIMYBIŲ
Sprendimai

XML