Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

ES struktūrinių fondų parama

PRADEDAME VYKDYTI PROJEKTĄ

2009-09-24

PRADEDAME  VYKDYTI  PROJEKTĄ

 

2008 m.   liepos 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas kartu su   Aplinkos ministerija  ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto, atitinkančio 2007 - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos aplinkosauginius tikslus, trišalę laikinojo finansavimo sutartį, pagal kurią bus įgyvendinamas projektas „Alytaus ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentų  laboratorijoms įrangos įsigyjimas“ (priemonė: „Aplinkos kokybės institucinio valdymo pajėgumų stiprinimas“). Projekto vykdytojas – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, projekto partneris – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Šis projektas atitinka šiandieninius Kauno ir Alytaus regionų aplinkos apsaugos departamentų laboratorijų poreikius. Vykdydami valstybinį upių, ežerų, aplinkos oro monitoringą, taršos šaltinių normatyvų laikymosi valstybinę kontrolę, ypatingų ekologinių situacijų ir avarinių atvejų tyrimus naudojama kai kuri įranga, neatitinkanti ES standartų ir reikalavimų. Projekto tikslas modernizuoti Alytaus ir Kauno RAAD laboratorijas ir atnaujinti prietaisus, pasiruošiant akreditacijai pagal standarto LST EN ISO 17025:2006 reikalavimus. Įgyvendinus projektą,  laboratorijos užtikrins  objektyvius, ES pripažįstamus aplinkos kokybės tyrimų duomenis, prisidės prie aplinkos kokybės valdymo ir prevencijos  gerinimo kas  teigiamai atsilieps galimoms investicijoms į regiono plėtrą ir turizmą.

Pagrindinės projekto veiklos: įrangos įsigijimas ir darbuotojų apmokymas dirbti su nauja įranga. Projektas yra baigtinis. Planuojamas įvykdymo terminas -  2009 m. I ketv. Projekto vertė 1,06 mln. Lt.

 

 

 


Priedai:


ES STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI 2007 - 2013 METAIS APLINKOSAUGOS SEKTORIUI

XML