Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie PAV procedūrų sustabdymą

INFORMACIJA DĖL TRUMPOS ROTACIJOS PLANTACINIŲ ŽELDINIŲ GLUOSNIŲ AUGINIMUI PATRĘŠUS NUOTEKŲ DUMBLU POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ SUSTABDYMO

2011-11-02

              Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente (toliau - Departamentas) buvo pradėtos vykdyti planuojamos ūkinės veiklos - trumpos rotacijos plantacinių želdinių gluosnių auginimui patręšus nuotekų dumblu poveikio aplinkai vertinimo procedūros. (Tręšiant planuojamą teritoriją, numatoma panaudoti 21269 t Vilniaus miesto nuotekų valyklos nusausinto A klasės, antros kategorijos, natūralaus apdoroto dumblo).

              Departamentas gavo Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011m. spalio 27d. sprendimą Nr. TS-279 „Dėl nepritarimo Kauno r., Zapyškio sen., Vilemų k. planuojamai ūkinei veiklai - Trumpos rotacijos plantacinių želdinių gluosnių auginimui patręšus nuotekų dumblu“, kuriuo nepritarė planuojamai ūkinei veiklai.

              Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2011, Nr. 77-3720) 8str. 9p. poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas.
Priedai:


XML