Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Gegužė

2006 m. Aplinkos oro kokybė

2006-05-03 Genovaitė Barusevičienė, tel. 409792

Pagal valstybinio oro monitoringo programą, patvirtintą Aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. DI-63, oro užterštumas regione tiriamas 3 –jose automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse:    
    Kauno m. – stotyje Nr .0041, Jonavos m. – stotyje Nr. 0042 ir  Kėdainių m. – stotyje Nr.0043.
    Kauno aglomeracijoje oro užterštumo tyrimai atliekami vienoje oro kokybės tyrimų stotyje (OKT Nr.0041), įrengtoje Petrašiūnuose prie intensyvaus eismo R. Kalantos g.35.
    Oro kokybės vertinimui bei valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (visa likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).
    Kauno ir Jonavos stotyse vykdomi ir pusiau automatiniai kietų dalelių (dulkių) tyrimai (tolimesnei sunkiųjų metalų ir B(a)P koncentracijų analizei).
    Miestų ore nepertraukiamai matuojamos koncentracijos teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos teisės aktai: smulkių kietų dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis nei 10 mikronų (KD10), švino, bei dujinių teršalų: sieros dioksido (SO2), azoto dioksidų (NO2, NO, NOx), anglies monoksido (CO), ozono (O3), LOJ (benzenas, toluenas).
    Teršalų koncentracijos matuojamos automatiniais prietaisais, naudojant pamatinius arba juos atitinkančius metodus.
Stotyse nepertraukiamai matuojami ir meteorologiniai parametrai (vėjo kryptis ir greitis, oro temperatūra ir drėgmė, atmosferos slėgis).


Priedai:


XML