Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Vanduo

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ PAGAL VALSTYBINIO UPIŲ MONITORINGO 2011 M. PLANĄ

2012-02-20

              Paviršinio vandens kokybė Kauno regione buvo tiriama pagal Valstybinio upių monitoringo 2011 metų darbų planą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-04-11 įsakymu Nr. D1-293.

              Upių monitoringas buvo vykdomas 29 upių vietose:

              - priežiūros intensyvus monitoringas - 8 upių vietose;

              - priežiūros ekstensyvus monitoringas - 4 upių vietose;

              - veiklos monitoringas - 15 upių vietų;

              - tiriamasis - 2 upių vietose.

              Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1814; 2010, Nr. 29-1363; 2011, Nr. 109-5146) patvirtinta Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika. Paviršinių vandens telkinių būklė vertinama pagal vandens kokybės elementų rodiklių verčių nuokrypius nuo etaloninių (natūralių, žmogaus ūkinės veiklos nepaveiktų) sąlygų.

              Paviršinių vandenų būklės vertinimą atliks Aplinkos apsaugos agentūra ir pateiks jį tinklalapyje adresu: htpp://gamta.lt (nuorodos: aplinkos monitoringas-vandens monitoringas-paviršinių vandenų būklė- upių būklė).Priedai:


PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ PAGAL VALSTYBINIO UPIŲ IR EŽERŲ (TVENKINIŲ) MONITORINGO 2010 M. PLANĄ
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ KAUNO REGIONE PAGAL VALSTYBINIO UPIŲ IR EŽERŲ (TVENKINIŲ) MONITORINGO PROGRAMOS DARBŲ PLANUS 2009 M.
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ KAUNO REGIONE PAGAL VALSTYBINIO UPIŲ MONITORINGO PROGRAMOS DARBŲ PLANUS 2008 m.
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ pagal Valstybinio upių monitoringo programos darbų planus 2007m.
PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ KOKYBĖ pagal Valstybinio upių monitoringo programos darbų planus 2006m.

XML