Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Ūkio subjektų priežiūra


Ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatai 2018 m.
Objektų sąrašai 2018
Taikytina administracinė atsakomybė
Kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams , nustatymo tvarkos aprašas
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatai 2017 m.
Ūkio subjektų patikrinimo rezultatų ataskaitos 2016 m.
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimų programa 2014 m.
Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės
Priimtų sprendimų apskundimo tvarka
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2018 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2017 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2016 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2015 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2014 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2013 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2012 m.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimo planai 2011 m.
Objektų patikrinimo planai 2010 m.
Objektų patikrinimo planai 2009 m.
Kontroliniai klausimynai 2017 m.
Kontroliniai klausimynai
Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento veiklą, atliekant ūkio subjektų priežiūrą
Informacija apie teikiamas konsultacijas, metodinę pagalbą
Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų
Veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės ir pareigos patikrinimo metu
Ūkio subjekto teisės ir pareigos patikrinimo metu
Ūkio subjekto atstovui taikytina administracinė atsakomybė už nepagrįstą atsisakymą teikti informaciją ir (ar) už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir tikrinamiems asmenims taikoma baudžiamoji atsakomybė už kyšio ėmimą ir (ar) kyšio davimą
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams taikoma tarnybinė atsakomybė už lietuvos respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus

XML